GRAD SKRADIN

GRAD SKRADIN
SLUŽBENE STRANICE

# Dokument: Format: Veličina:
1.) I Izmjene i dopune Proračuna Grada Skradina za 2014.g. pdf 378.01 KB
2.) Odluka o prihvaćanju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za područje Grada Skradina pdf 56.16 KB
3.) Odluka o donošenju Plana zaštite od požara Grada Skradina. pdf 54.99 KB
4.) Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Skradina pdf 75.20 KB
5.) Očitovanje o zahtjevu grupe građana Grada Skradina za izuzimanjem dijelova naselja Skradin iz obuhvata Registra kulturnih dobara RH. pdf 73.01 KB
6.) Zapisnik s 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Skradina pdf 167.91 KB

NOVOSTI

 

Copyright © 2021   •   Grad Skradin - Službene stranice   •   Sva prava pridržana   •   Web dizajn i izrada: MEDIAN kreativna rješenja