GRAD SKRADIN

GRAD SKRADIN
SLUŽBENE STRANICE

8. sjednica Gradskog vijeća Grada Skradina 2021. (31.03.2022.)

# Dokument: Format: Veličina:
1.) Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Skradina za 2021. godinu docx 16.87 KB
2.) Godišnje financijsko izvješće Grada Skradina za 2021. godinu zip 166.58 KB
3.) Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2021. godinu docx 16.03 KB
4.) Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Gradske knjižnice Ivan Pridojević Skradin za razdoblje od 01.01.2021 do 31.12.2021. godine docx 16.32 KB
5.) Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Skradina za 2021. godinu (s Izvješćem) docx 18.37 KB
6.) Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u športu na području Grada Skradina za 2021. godinu (s Izvješćem) docx 18.02 KB
7.) Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa pomoći socijalno ugroženim osobama na području Grada Skradina za 2021. godinu(s Izvješćem) docx 22.23 KB
8.) Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Skradina za 2021.g. (s Izvješćem) docx 18.46 KB
9.) Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Skradina za 2021.g. (s Izvješćem) docx 18.47 KB
10.) Zaključak o primanju na znanje Izvješća o radu gradonačelnika Grada Skradina za razdoblje 01.07.2021.g. do 31.12.2021.g. (s Izvješćem) docx 26.24 KB
11.) Odluka o izmjeni Odluke o preimenovanju dijela ulice u naselju Ždrapanj Grad Skradin. docx 15.56 KB
12.) Odluka o imenovanju ulice u naseljima Skradin i Dubravice. docx 16.75 KB
13.) Program utroška sredstava ostvarenih od zakupa / prodaje / prodaje izravnom pogodbom / privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2022. godinu. docx 14.26 KB
14.) Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022.g. docx 13.65 KB
15.) Zapisnik s 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Skradina docx 56.73 KB

NOVOSTI

 

Copyright © 2022   •   Grad Skradin - Službene stranice   •   Sva prava pridržana   •   Web dizajn i izrada: MEDIAN kreativna rješenja