GRAD SKRADIN

GRAD SKRADIN
SLUŽBENE STRANICE

# Dokument: Format: Veličina:
1.) II Izmjene i dopune Proračuna Grada Skradina za 2014.g. pdf 421.48 KB
2.) Odluke o dopuni Odluke o izvršenju Proračuna Grada Skradina za 2014.g. pdf 55.92 KB
3.) Odluke o prihvaćanju investicije (kapitalni projekt) Grada Skradina za koju će se Grad Skradin zadužiti u 2014.g. pdf 58.12 KB
4.) Odluka o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Skradina. pdf 80.39 KB
5.) Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Skradina u 2014.g. (I). pdf 99.79 KB
6.) 6Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Skradina u 2014.g. (I). pdf 72.01 KB
7.) Zaključak o poništenju dijela natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Skradina. pdf 125.47 KB
8.) Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Skradina. pdf 89.28 KB
9.) Zapisnik s 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Skradina pdf 168.39 KB

NOVOSTI

 

Copyright © 2022   •   Grad Skradin - Službene stranice   •   Sva prava pridržana   •   Web dizajn i izrada: MEDIAN kreativna rješenja