GRAD SKRADIN

GRAD SKRADIN
SLUŽBENE STRANICE

9. sjednica Gradskog vijeća Grada Skradina 2018.

# Dokument: Format: Veličina:
1.) Odluka o dodjeli priznanja Grada Skradina u 2018.g. docx 18.03 KB
2.) Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Skradina od 01.01 2018.g. do 30.06.2018.g. docx 15.10 KB
3.) Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Skradina od 01.01 2018.g. do 30.06.2018.g xls 322.50 KB
4.) Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju polugodišnjeg obračuna Gradske knjižnice Ivan Pridojević Skradin za razdoblje od 01. 01. 2018.g. do 30. 06. 2018.g. docx 15.31 KB
5.) Zaključak o primanju na znanje Izvješća o radu gradonačelnika Grada Skradina za razdoblje 01.01. 2018.g. do 30.06. 2018.g. s Izvješćem o radu gradonačelnika Grada Skradina za razdoblje 01.01. 2018.g. do 30.06. 2018.g. docx 24.21 KB
6.) III Izmjene i dopune Proračuna Grada Skradina za 2018.g. docx 119.42 KB
7.) Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Skradina u 2018.g. (III) doc 50.00 KB
8.) Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Skradina u 2018.g. (I) docx 17.53 KB
9.) Odluka o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Skradina doc 36.00 KB
10.) Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Skradina. doc 38.50 KB
11.) Zapisnik docx 46.55 KB

NOVOSTI

 

Copyright © 2022   •   Grad Skradin - Službene stranice   •   Sva prava pridržana   •   Web dizajn i izrada: MEDIAN kreativna rješenja