GRAD SKRADIN

GRAD SKRADIN
SLUŽBENE STRANICE

# Dokument: Format: Veličina:
1.) Godisnji plan upravljanja pomorskim dobrom 2021 doc 76.50 KB
2.) Dopuna godisnjeg plana upravljanja pom.dob 2021 doc 49.50 KB
3.) Odluka o broju i visini stipendija u akademskoj godini 2020.g.2021.g. docx 18.71 KB
4.) Obavijest viječnicima sukladno mišljenju povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa pdf 1.48 MB
5.) Izvješće o PGO Grada Skradina 2019 docx 48.61 KB
6.) Odluka o organizacji rada upravnih tijela Grada Skradina docx 16.81 KB
7.) Odluku o početku postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja Sportsko rekreacijske zone Dubravice DOC 53.00 KB
8.) DOPUNA GODIŠNJEG PLANA upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Skradina u 2020. godini doc 52.00 KB
9.) Pravilnik o dodjeli stipendija studentima s područja Grada Skradina docx 33.66 KB
10.) Odluka o broju i visini stipendija u akademskoj godini 2019.g. 2020.g. docx 18.46 KB
11.) Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Skradina u 2020. godini doc 80.50 KB
12.) Obavijest vijećnicima Gradskog vijeća Grada Skradina pdf 407.80 KB
13.) CJENIK JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I PRIKUPLJANJABIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA ZA PODRUČJE PRUŽANJA USLUGE GRAD SKRADIN xlsx 25.36 KB
14.) Obavijest vijećnicima sukladno Mišljenju Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa (16.05.2019 12:49) pdf 1.65 MB
15.) PRAVILNIK o radu seljačke tržnice Skradin docx 20.86 KB
16.) Izjava o nepostojanju sukoba interesa: zamjenica gradonačelnika Grada Skradina Kristina Vlaić Bubalo pdf 1.51 MB
17.) Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja odobrenja ulaska u zonu ograničenog prometa docx 17.69 KB
18.) Obrazac zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza doc 32.50 KB

NOVOSTI

 

Copyright © 2021   •   Grad Skradin - Službene stranice   •   Sva prava pridržana   •   Web dizajn i izrada: MEDIAN kreativna rješenja