GRAD SKRADIN

GRAD SKRADIN
SLUŽBENE STRANICE

Uređenje pješačke staze pomorske i i ribarske baštine Skradina

U sklopu provedbe Mjere 2.1.1. „Razvoj društvenog kulturnog sadržaja povezanog sa lokalnom ribarskom i pomorskom baštinom“ u okviru odobrene Lokalne razvojne strategije u ribarstvu FLAG-a „Galeb“ 2014.-2020. s ciljem promocije i održivog korištenja ribarske i maritimne baštine za nositelje projekata koji imaju sjedište unutar ribarstvenog područja FLAG-a „Galeb“, Gradu Skradinu odobreno je 528.290,00 kn.

FLAG-natječaj se provodio kao potpora provedbi razvoja pod vodstvom lokalne zajednice. Sufinanciranje rada FLAG-a „Galeb“ odobrila je Uprava ribarstva Ministarstva poljoprivrede u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EFPR). ​Prihvatljive aktivnosti (operacije) u okviru ovog FLAG natječaja bile su:

  1. građenje i/ili opremanje muzeja, tematskih i/ili edukativnih i/ili interpretacijskih/multimedijalnih prostora
  2. građenje i/ili opremanje objekata i/ili prostora koji se smatraju javnom infrastrukturom
  3. građenje i/ili opremanje i/ili restauracija predmeta/plovila i sl. vezanih uz lokalnu ribarsku/pomorsku baštinu
  4. promidžbene aktivnosti.

Grad Skradin na ovaj projekt prijavio je uređenje staze prema utvrdi Turina, pod nazivom „Pješačke staze pomorske i ribarske baštine Skradina.

Cilj je ostvaren uređenjem staze uz koju su postavljene edukativne table s podatcima i skicama iz različitih povijesnih razdoblja s naglaskom na pomorsku  baštinu i ribarsku baštinu Skradina.

 

NOVOSTI

 

Copyright © 2022   •   Grad Skradin - Službene stranice   •   Sva prava pridržana   •   Web dizajn i izrada: MEDIAN kreativna rješenja