Trg Male Gospe 3, 22222 Skradin   •     +385 (0)22 771 076   •     grad.skradin@si.t-com.hr

Održana 17. sjednica Gradskog vijeća Grada Skradina

Održana 17. sjednica Gradskog vijeća Grada Skradina

  Objavljeno: 12.09.2023, 09:22h

U prostorijama Kulturnog centra u Skradinu, s početkom u 13,00 sati održana je 17. sjednica Gradskog vijeća Grada Skradina. Za sjednicu je utvrđen dnevni red s 10. točaka.

Na sjednici su, sukladno utvrđenom dnevnom redu, doneseni slijedeći akti:  Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Skradina za razdoblje od 01.01 2023.g. - 30.06.2023.g., Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Gradske knjižnice „Ivan Pridojević“ Skradin za razdoblje od 01. 01. 2023.g. - 30. 06. 2023.g., te Zaključak o primanju na znanje Izvješća o radu gradonačelnika Grada Skradina za razdoblje 01.01.2023.g.- 30.06. 2023.g. Nakon usvojenih navedenih Izvješća, Gradsko vijeće Grada Skradina raspravljalo je i usvojilo:  II Izmjene i dopune Proračuna Grada Skradina za 2023.g., te sukladno usvojenim II Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Skradina za 2023.g. usvojilo je slijedeće Programe:  Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Skradina u 2023.g. (II),  Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Skradina u 2023.g. (I), te I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Skradina za 2023.g.

U daljnjem tijeku sjednice Gradsko vijeće Grada Skradina raspravljalo je i donijelo Pravilnik o kriterijima ocjenjivanja i načinu provođenja ocjenjivanja službenika i namještenika Grada Skradina.

Jedna od točaka utvrđenog dnevnog reda bio je i prijedlog Odluke o dodjeli priznanja Grada Skradina u 2023.g.  Ove godine, Nagrada Grada Skradina dodjeljuje se posthumno IVANU ŠIŠAKU – za izniman doprinos u provođenju mjera zaštite od požara te spašavanja ljudi i imovine ugroženih vatrom ili elementarnim i drugim nepogodama na području Grada Skradina.

Sve točke dnevnog reda usvojene su jednoglasno.

Prije rasprave i glasovanja po točkama dnevnog reda, vijećnici su postavljali vijećnička pitanja gradonačelniku, te je verificiran Zapisnik s 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Skradina od 26. svibnja 2023.g.