Trg Male Gospe 3, 22222 Skradin   •     +385 (0)22 771 076   •     grad.skradin@si.t-com.hr

Održana 20. sjednica Gradskog vijeća Grada Skradina

Održana 20. sjednica Gradskog vijeća Grada Skradina

  Objavljeno: 15.12.2023, 12:44h

Dana 15.  prosinca 2023.g. u prostorijama Kulturnog centra u Skradinu, s početkom u 11,00 sati, održana je 20. sjednica Gradskog vijeća Grada Skradina.

Za sjednicu je utvrđen dnevni red s 26. točaka. Prema utvrđenom dnevnom redu, vijećnici su  razmatrali i usvojili III Izmjene i dopune Proračuna Grada Skradina za 2023.g. Sukladno usvojenim III Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Skradina za 2023.g. Gradsko vijeće Grada Skradina usvojilo je: Izmjene i dopune Programa (II) javnih potreba u kulturi  na području Grada Skradina za 2023.g, Izmjene i dopune Programa (I) javnih potreba u sportu  na području Grada Skradina za 2023.g, Izmjene i dopune Programa (I) pomoći socijalno ugroženim osobama na području Grada Skradina za 2023. g., Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Skradina u 2023.g. (III), te Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Skradina u 2023.g. (II).

U daljnjem tijeku sjednice vijećnici Gradskog vijeća Grada Skradina usvojili su Proračun Grada Skradina za 2024. g. s Projekcijom Proračuna Grada Skradina za 2025. g. i 2026. g.,  te Odluku o izvršenju Proračuna Grada Skradina za 2024.g. Sukladno usvojenom Proračunu Grada Skradina za 2023.g. usvojeni su i slijedeći Programi: Program javnih potreba u kulturi na području Grada Skradina za 2024.g., Program javnih potreba u sportu na području Grada Skradina za 2024. g., Program pomoći socijalno ugroženim osobama na području Grada Skradina za 2024. g., Program građenja komunalne infrastrukture na području Grada Skradina u 2024.g. i Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Skradina u 2024. g. Isto tako usvojena je i Odluka o redovitom godišnjem financiranju političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u  Gradskom vijeću Grada Skradina u 2024.g.

U nastavku sjednice, Gradsko vijeće donijelo je Odluku o porezima Grada Skradina, Odluku o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak  na području Grada Skradina, te Odluku o visini paušalnog poreza za djelatnost iznajmljivanja i smještaja u turizmu na području Grada Skradina.

Vijećnici Gradskog vijeća Grada Skradina podržali su Odluku o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Skradina. Isto tako, donijeli su i Odluku izmjeni Odluke o utvrđivanju mjerila za sudjelovanje roditelja u cijeni programa Dječjeg vrtića Skradin.

Gradski vijećnici suglasili su se s Odlukom o redu na pomorskom dobru, te Planom upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Skradina za razdoblje 2024.-2028. godine, sukladno Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama koji je stupio na snagu  krajem srpnja 2023.g. Vijećnici Gradskog vijeća Grada Skradina razmatrali su i usvojili Odluku o imenovanju i protezanju pojedinih ulica na području Grada Skradina, u naselju Rupe.

Na dnevnom redu sjednice usvojena je i  Analiza stanja sustava civilne zaštite Grada Skradina za 2023. g., te Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite Grada Skradina u 2024. g.

Na kraju sjednice, Gradsko vijeće Grada Skradina dalo je suglasnost na Financijski plan za 2024.g. s Projekcijom financijskog plana za 2025.-2026. godinu Gradske knjižnice „Ivan Pridojević“ Skradin.

Prije rasprave i glasovanja po točkama dnevnog reda, vijećnici su postavljali vijećnička pitanja gradonačelniku, te je verificiran Zapisnik s 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Skradina od 30. studenoga 2023.g.