Trg Male Gospe 3, 22222 Skradin   •     +385 (0)22 771 076   •     grad.skradin@si.t-com.hr

Održana 21. sjednica Gradskog vijeća Grada Skradina

Održana 21. sjednica Gradskog vijeća Grada Skradina

  Objavljeno: 14.03.2024, 10:00h

Dana 14.  ožujka 2024.g. u prostorijama Kulturnog centra u Skradinu, s početkom u 13,00 sati, održana je 21. sjednica Gradskog vijeća Grada Skradina.

Za sjednicu je utvrđen dnevni red s 5. točaka. Prema utvrđenom dnevnom redu, vijećnici su  razmatrali i usvojili: prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o načinu, postupku i kriterijima za imenovanje ulica, trgova i naselja na području Grada Skradina, prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju radnih tijela. Navedene akte trebalo je uskladiti iz razloga što je stupanjem na snagu Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Skradina osnovan Jedinstveni upravni odjel Grada Skradina, a  ukinuta su dva upravna tijela i to: Upravni odjel za financije, imovinsko-pravne poslove i društvene djelatnosti, te Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i lokalnu samoupravu. Sukladno tome bilo je potrebno pristupiti izmjenama navedenih odluka. U daljnjem tijeku sjednice vijećnici su razmatrali, te usvojili: prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju plaće i drugih prava gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika i njihovim naknadama za rad ako dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa, te prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju mjere demografske politike Grada Skradina u svrhu poticanja rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji. Na kraju sjednice vijećnici Gradskog vijeća Grada Skradina razmatrali su, te primili na  znanje Izvješće o radu gradonačelnika Grada Skradina za razdoblje 01. srpnja 2023.g.-31. prosinca 2023.g. Odluke su usvojene jednoglasno.

Prije rasprave i glasovanja po točkama dnevnog reda, vijećnici su postavljali vijećnička pitanja gradonačelniku, te je verificiran Zapisnik s 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Skradina od 15. prosinca 2023.g.