Trg Male Gospe 3, 22222 Skradin   •     +385 (0)22 771 076   •     grad.skradin@si.t-com.hr

Održana 22. sjednica Gradskog vijeća Grada Skradina

Održana 22. sjednica Gradskog vijeća Grada Skradina

  Objavljeno: 02.04.2024, 12:45h

Dana 02.  travnja 2024.g. u prostorijama Kulturnog centra u Skradinu, s početkom u 13,00 sati, održana je 22. sjednica Gradskog vijeća Grada Skradina.

Na sjednici su, sukladno utvrđenom dnevnom redu, usvojene slijedeće odluke:  Odluka

o prihvaćanju najpovoljnijih ponuda za davanje dozvola na pomorskom dobru na području Grada Skradina, Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju mjerila za sudjelovanje roditelja u cijeni programa Dječjeg vrtića Skradin i Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o kriterijima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Skradin. Odluke su usvojene jednoglasno.

Prije rasprave i glasovanja po točkama dnevnog reda, vijećnici su postavljali vijećnička pitanja gradonačelniku, te je verificiran Zapisnik s 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Skradina od 14. ožujka 2024.g.

1
Poziv
docx | 27.55 KB