Trg Male Gospe 3, 22222 Skradin   •     +385 (0)22 771 076   •     grad.skradin@si.t-com.hr

Održana 23. sjednica Gradskog vijeća Grada Skradina

Održana 23. sjednica Gradskog vijeća Grada Skradina

  Objavljeno: 29.05.2024, 14:39h

U prostorijama Kulturnog centra u Skradinu održana je 23. sjednica Gradskog vijeća Grada Skradina,  s početkom u 11,00 sati.

Za sjednicu je utvrđen dnevni red s 23. točke. Na sjednici su doneseni slijedeći akti: Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Skradina za 2023.g., u tekstu kako je i priložen Zaključku, te Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2023.g. Isto tako,  doneseni su slijedeći Zaključci:  Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Skradina za 2023.g., u tekstu kako je priložen Zaključku, Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u športu na području Grada Skradina za 2023.g. u tekstu kako je priložen Zaključku, Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa pomoći socijalno ugroženim osobama na području Grada Skradina za 2023.g. u tekstu kako je priložen Zaključku, Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Skradina, za 2023.g. u tekstu kako je priložen Zaključku, Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Skradina, za 2023.g. u tekstu kako je priložen Zaključku. Pored prethodno navedenih Zaključaka, na sjednici su doneseni i  Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2023.g., te Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023.g.

U daljnjem tijeku sjednice usvojene su  I Izmjene i dopune Proračuna Grada Skradina za 2024.g., te sukladno tome, usvojene su: Izmjene i dopune (I) Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Skradina za 2024.g., Izmjene i dopune (I) Programa pomoći socijalno ugroženim osobama na području Grada Skradina za 2024.g., Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Skradina u 2024.g. (I), te Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Skradina u 2024.g. (I)

Vijećnici Gradskog vijeća Grada Skradina usvojili su Program utroška sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2024.g., te Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2024.g.

Vijećnici su također na današnjoj sjednici razmatrali i donijeli slijedeće odluke: Odluku o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Grada Skradina, Odluku o proglašenju najpovoljnijeg ponuditelja za osnivanje prava građenja na nekretninama u vlasništvu Grada Skradina radi izgradnje obiteljske kuće, Odluku o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Skradin kao i Smjernice za organizaciju i razvoj sustava Civilne zaštite Grada Skradina od 2024. do 2027.g.

Na kraju sjednice Gradsko vijeće Grada Skradina dalo je prethodnu suglasnost na Izmjene i dopune Općih uvjeta komunalne usluge korištenja javnog WC-a kao i prethodnu suglasnost na Izmjene Statuta Gradske knjižnice „Ivan Pridojević“ Skradin.

Prije rasprave i glasovanja po točkama dnevnog reda, vijećnici su postavljali vijećnička pitanja gradonačelniku, te je verificiran Zapisnik s 22. sjednice Gradskog vijeća Grada Skradina od 02. travnja 2024.g.