Trg Male Gospe 3, 22222 Skradin   •     +385 (0)22 771 076   •     grad.skradin@si.t-com.hr

Zapisnik o pregledu i ocjeni prijava za JAVNI NATJEČAJ ZA OSNIVANJE PRAVA GRAĐENJA NA NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU GRADA SKRADINA RADI IZGRADNJE OBITELJSKE KUĆE

Zapisnik o pregledu i ocjeni prijava za JAVNI NATJEČAJ ZA OSNIVANJE PRAVA GRAĐENJA NA NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU GRADA SKRADINA RADI IZGRADNJE OBITELJSKE KUĆE

  Objavljeno: 01.03.2024, 13:43h

Poziv na odabir čestica zemlje za sklapanje Ugovora u sklopu Javnog natječaja za osnivanje prava građenja na nekretninama u vlasništvu Grada Skradina radi izgradnje obiteljske kuće

Pozivaju se kandidati, s niže objavljene liste, da dana 06. ožujka 2024.g. u 13h u prostorijama gradske uprave Grada Skradina, na adresi Trg Male Gospe 3 u Skradinu, pristupe odabiru čestica zemlje za sklapanje Ugovora u sklopu Javnog natječaja za osnivanje prava građenja na nekretninama u vlasništvu Grada Skradina radi izgradnje obiteljske kuće.


1.Martina Šišak, Dragovići 32, Gračac
2.Elvis Tomasović, Grahovo Donje 23, Dubravice
3.Marko Cigić, Marienbader str.19, Zirndorf, Njemačka
4.Veronika Jurić, Klarići 11, Dubravice
5.Alen Šimanović, Rajčići 6, Dubravice


Prvenstvo odabira imat će kandidat s najviše ostvarenim brojem bodova.


Molimo kandidate da obavezno ponesu sa sobom osobnu iskaznicu, a ukoliko netko nije u mogućnosti osobno sudjelovati pri odabiru, može ovlastiti drugu osobu putem punomoći ovjerene od strane javnog bilježnika (opunomoćena osoba obavezno sa sobom mora ponijeti osobnu iskaznicu).