Trg Male Gospe 3, 22222 Skradin   •     +385 (0)22 771 076   •     grad.skradin@si.t-com.hr

Dobitnici priznanja Grada Skradina

Odluka o dodjeli priznanja Grada Skradina u 2021.g. („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 17/21)

NAGRADU GRADA SKRADINA DOBIVA:

1. ACI d.d. – za izniman doprinos razvoju nautičkog turizma po kojem je Skradin postao prepoznatljiva turistička destinacija

PLAKETU GRADA SKRADINA DOBIVA:

1. IVO MIKULIČIN – za osobit kulturno umjetnički angažman u njegovanju klapske pjesme i autoru nadaleko poznatih pjesama koje su obilježile i srcima približile Skradin i rijeku Krku


Odluka o dodjeli priznanja Grada Skradina u 2020.g. („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 13/20)

NAGRADU GRADA SKRADINA DOBIVA:

1. DINO OBRATOV – za osobit uspjeh i doprinos u kulturnom i društvenom životu Grada Skradina, te razvoju glazbe s ciljem poticanja, pomaganja i razvijanja amaterskog bavljenja glazbom i popularizacije puhačke glazbe.

PLAKETU GRADA SKRADINA DOBIVA:

1. BRANKO MIRČETA – za osobito predano sudjelovanje u kulturnom i društvenom životu Grada Skradina, te dugogodišnjem osobnom angažmanu na očuvanju tradicijske i kulturne baštine.


Odluka o dodjeli priznanja Grada Skradina u 2019.g. („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 12/19)

NAGRADU ZA ŽIVOTNO DJELO GRADA SKRADINA DOBIVA:

1. ANTE ANIĆ (posthumno) – za osobit i izniman doprinos u promicanju i razvoju športa među mladima, neumornom radu i djelovanju u NK „SOŠK“ Skradin, te aktivnom sudjelovanju u društvenom životu Grada.

NAGRADU GRADA SKRADINA DOBIVAJU:

1. OGRANAK MATICE HRVATSKE U SKRADINU – za osobit i nemjerljiv doprinos u afirmaciji i valorizaciji regionalnih vrijednosti i očuvanju lokalnih tradicija, te publiciranju kulturne i povijesne baštine skradinskog kraja.

2. DANE JURIĆ – za izniman doprinos na ustrajnosti čuvanja tradicijske kulture i kulturnog blaga, te neumornoj prezentaciji narodnog blaga i običaja iz hrvatske „škrinje“ baštine.


Odluka o dodjeli priznanja Grada Skradina u 2018.g. („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 12/18)

NAGRADU GRADA SKRADINA DOBIVAJU:

1. MARINKO ŠIŠAK – za izniman doprinos u razvoju društvenih znanosti, sudjelovanje u poticanju i razvoju znanosti u svom zavičaju utemeljenjem znanstvenih institucija na području Grada Skradina.

2. ZLATKO JURIĆ – za osobito zalaganje u iniciranju i organizaciji sportskih događanja i aktivnosti u svrhu širenja sportske kulture među mladima, te doprinosu na promicanju Skradina i skradinskog zaleđa.


Odluka o dodjeli priznanja Grada Skradina u 2017.g. („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 10/17)

NAGRADU GRADA SKRADINA DOBIVA:

1. ZORAN JOSIP JURIĆ – za izniman doprinos u književnom i kulturnom djelovanju, očuvanju pisane riječi i afirmaciji svoga zavičaja.

PLAKETU GRADA SKRADINA DOBIVA:

1. ŽELJKO BABIĆ – za značajan doprinos razvoju i promicanju skradinskog nogometa i uzorno zalaganje u širenju sportske kulture među mladima.


Odluka o dodjeli priznanja Grada Skradina u 2016.g. („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 13/16)

NAGRADU GRADA SKRADINA DOBIVAJU:

1. CENTAR ZA REHABILITACIJU „ROMAN OBITELJ“ BRATIŠKOVCI, SKRADIN – za izniman rad u razvoju i djelovanju socijalne skrbi osoba s posebnim potrebama.

2. prof.dr.sc. ANTE MILOŠEVIĆ – za izniman doprinos u istraživanju i valorizaciji arheoloških lokaliteta na području Grada Skradina

PLAKETU GRADA SKRADINA DOBIVA:

1. USTANOVA „ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE NA PODRUČJU ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE“ - za veliki doprinos u razvoju cestovne infrastrukture na području Grada Skradina.


Odluka o dodjeli priznanja Grada Skradina u 2015.g. („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 13/15)

NAGRADU GRADA SKRADINA DOBIVA:

1. OSNOVNA ŠKOLA SKRADIN – za izniman doprinos u razvoju osnovnog školstva i postignute zapažene uspjehe na području odgoja, obrazovanja i športa.

PLAKETU GRADA SKRADINA DOBIVAJU:

 1. BRANKO PAIĆ – za snažan doprinos u promociji glazbene kulture i klapskog pjevanja, te medijskoj promidžbi Grada Skradina.

2. UDRUGA RUPSKA ZVONA, RUPE – za uspješan rad na očuvanju tradicijske kulture, običaja, kulturnih događanja i održavanja sportsko-turističkih manifestacija na području Župe Rupe.


Odluka o dodjeli priznanja Grada Skradina u 2014.g. („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 12/14)

NAGRADU ZA ŽIVOTNO DJELO GRADA SKRADINA DOBIVA:

1.  NELA VUKOVIĆ, dr.med. – za izniman doprinos u zdravstveno-humanitarnom i socijalnom radu, te značajnom unaprijeđenju razine zdravstvene usluge i postavljanju visokih standarda u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

NAGRADU GRADA SKRADINA DOBIVA:

1.  UDRUGA SPECIJALNE POLICIJE IZ DOMOVINSKOG RATA „JASTREBOVI“ – ŠIBENIK – za iskazanu iznimnu hrabrost i požrtvovnost tijekom Domovinskog rata, sudjelovanje u obilježavanjima događaja iz Domovinskog rata na području Šibensko-kninske županije, kao i cijele Hrvatske, te poslijeratno humanitarno djelovanje


Odluka o dodjeli priznanja Grada Skradina u 2012.g. („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 10/12)

NAGRADU GRADA SKRADINA DOBIVAJU:

1. VATROGASNA ZAJEDNICA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE – za izniman doprinos i unaprijeđenje vatrogastva, provođenju mjera zaštite od požara, te spašavanja ljudi i imovine ugroženih vatrom ili elementarnim i drugim nepogodama na području Grada Skradina

2. DARKO DUKIĆ - zbog iznimnog doprinosa i pomoći u organizaciji protupožarne zaštite, te spašavanja ljudi i materijalnih dobara na području Grada Skradina

3. PETAR DUNĐER – prvi općinski načelnik za osobit trud i doprinos u organiziranju i ustroju tijela Općine i stvaranju temelja za razvoj i unaprijeđenje Općine kao jedinice lokalne samouprave

4. NIKOLA ŠIRINIĆ – prvi gradonačelnik Grada Skradina za svesrdno zalaganje i trud u daljnjem ustrojavanju i napredovanju Grada, te uspješnoj promociji i podizanju kulturnog i gospodarskog razvitka Grada.


Odluka o dodjeli priznanja Grada Skradina u 2011.g. („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 11/11)

NAGRADU GRADA SKRADINA DOBIVAJU:

1. OBITELJSKO GOSPODARSTVO „PAIĆ“, OBRT „SKRADINSKE DELICIJE“ – za svekoliki doprinos i trud u oživljavanju agro tradicije, te promociji skradinskog kraja, kako u izradi suvenira, tako i u proizvodnji i prezentaciji prehrambenih proizvoda

2. ANNA-MARIA RADIĆ – zbog iznimnog doprinosa i pomoći u realizaciji projekta naseljavanja, te izgradnji infrastrukture na području Grada Skradina

3. KU „AESTAS“ Skradin – zbog promicanja kulturnog života i stvarateljstva, te brizi za očuvanje kulturno-povijesne baštine, prirodne ljepote i kulturnog nasljeđa

4. DANKO BARIŠIĆ, RUPE – za svesrdno zalaganje i rad u realizaciji projekata obnove i izgradnje infrastrukture, te sudjelovanju u organizaciji društvenih aktivnosti u naselju Rupe.

PLAKETU GRADA SKRADINA DOBIVA:

1. BOĆARSKI KLUB PIRAMATOVCI – za očuvanje i promociju tradicionalnih športskih običaja i vrijednosti, te postignutih rezultata na športskim natjecanjima.


Odluka o dodjeli priznanja Grada Skradina u 2010.g. („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 14/10)

NAGRADU GRADA SKRADINA DOBIVAJU:

1. JOSIP LAĆA - za izniman doprinos razvoju hrvatske jezične kulture i književnosti u ostvarenim autorskim djelima i romanima posvećenim rodnom kraju

 2. Mr.sci ŽELJKO KRNČEVIĆ - za svesrdno zalaganje i vođenje stručno obavljenih arheoloških istraživanja na cijelom području Grada Skradina, te promidžbe skradinske kulture, znanosti i športa

 3. Školska udruga “ZELENI ORAH” Skradin - za razvoj učeničkog zadrugarstva i uspješnom predstavljanju zadruge i škole na održanim smotrama Učeničkog zadrugarstva.

PLAKETU GRADA SKRADINA DOBIVAJU:

1. MARKO SLADIĆ, Jose - za postignuća u razvoju vinarstva na skradinskom području

2. OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO “FRANE RADNIĆ” RUPE - za razvoj ekološkog maslinarstva na skradinskom području


Odluka o dodjeli priznanja Grada Skradina u 2009.g. („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 13/09)

NAGRADU ZA ŽIVOTNO DJELO GRADA SKRADINA DOBIVAJU:

1. IVICA SUŠIĆ (posthumno) – za izniman doprinos utemeljenju i razvoju kulturnih institucija na području grada, te nesebično zalaganje u zaštiti i očuvanju zavičajne kulturne baštine

NAGRADU GRADA SKRADINA DOBIVA:

1. PETAR ČOBANKOVIĆ – zbog iznimnog doprinosa i pomoći u izgradnji infrastrukture na skradinskom području, te potpore programima razvoja Grada Skradina

PLAKETU GRADA SKRADINA DOBIVAJU:

1. SERGEJ MIOČ - za uspjehe postignute u razvoju društvenih odnosa i unaprijeđenje kulturne djelatnosti od interesa za Grad Skradin, te vrijedan doprinos u razvoju kulture lokalne sredine i poticanju pozitivnih stremljenja među djecom i mladeži

2. „VINA BIBICH“ Plastovo, vl. Alen Bibić – za postignuća u razvoju vinarstva na skradinskom području

3. PERO SKORIĆ - za postignuća u razvoju maslinarstva i uljarstva na skradinskom području

4. MNK DUBRAVICE za uzorno zalaganje u širenju sportske kulture među mladima i zapažene rezultate ostvarene posljednjih godina.


Odluka o dodjeli priznanja Grada Skradina u 2008.g. („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 10/08)

NAGRADU ZA ŽIVOTNO DJELO GRADA SKRADINA DOBIVAJU:

1. NIKOLA PULIĆ književnik (posthumno) - za izniman doprinos razvoju hrvatske jezične kulture i književnosti u ostvarenim autorskim djelima i romanima posvećenim rodnom kraju i domovini Hrvatskoj

2. don ANTE LOVRIĆ CAPARIN - za svesrdno zalaganje i doprinos u duhovnoj obnovi i širenju pastve, te zaštiti kulturnih i sakralnih dobara skradinske župne zajednice u miru i tijekom Domovinskog rata

NAGRADU GRADA SKRADINA DOBIVAJU:

1. JU „NACIONALNI PARK KRKA” ŠIBENIK - za ostvarene rezultate u očuvanju prirodne baštine i kulturno-povijesnog nasljeđa na zaštićenom prostoru krajobraza rijeke Krke, te uzornu predstavljanju njegovih vrijednosti u domovini i diljem svijeta

2. PROF. IVAN PEDIŠIĆ, arheolog - za svesrdno zalaganje i vođenje stručno obavljenih arheoloških istraživanja rimske Scardone te dostojno predstavljanje njezine vrijedne građe poklonicima spomeničke, kulturne baštine

3. DVD SKRADIN - za neporecivo zalaganje pri zaštiti prirodnih i materijalnih dobara od ugroze požara, kao i za postignute uspjehe u promicanju protupožarne svijesti kod mladih naraštaja vatrogasaca

4. ULJARA LAĆA, vl. Drago Laća - za golemi doprinos razvoju maslinarstva i uljarstva na skradinskom području

 PLAKETU GRADA SKRADINA DOBIVAJU:

1. NK „SOŠK” SKRADIN - za uzorno zalaganje u širenju sportske kulture među mladima i zapažene rezultate koji su u promicanju razvoja skradinskog nogometa ostvareni posljednjih godina


Odluka o dodjeli priznanja Grada Skradina u 2007.g. („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 12/07)

NAGRADU ZA ŽIVOTNO DJELO GRADA SKRADINA DOBIVAJU:

1. DRAGO PETROVIĆ (posthumno) - za nemjerljiv doprinos u stvaranju demokratskog poretka Republike Hrvatske i organizaciju obrane Skradina i njegovog područja u Domovinskom ratu

2. dr. JERKO VALERIJEV (posthumno) - zbog iznimnog doprinosa tijekom više od tri desetljeća, u pružanju usluga zdravstvene zaštite te humanitarnih podviga u Domovinskom ratu na skradinskom području

NAGRADU GRADA SKRADINA DOBIVAJU:

1. BRANKO ŠTULIĆ - zbog iznimnog doprinosa u promicanju razvitka kulture na skradinskom području te potpore programima na očuvanju kulturno-povijesne i spomeničke baštine

2. fra FILIP MILANOVIĆ TRAPO - za iznimno zalaganje u obnovi sakralne kulturne baštine stradale u Domovinskom ratu i širenje vjerske pastve u župama skradinskog zaleđa

3. IVICA SUŠIĆ - za nesebično zalaganje u širenju kulture, utemeljenje hrvatskih kulturnih institucija te zaštitu kulturne baštine

4. DVD DUBRAVICE - zbog golemog doprinosa u organizaciji protupožarne zaštite te spašavanja ljudi i materijalnih dobara na području Grada Skradina i šire

 5. AKU “SKRADINKE” - za osobit doprinos u promicanju dalmatinskog klapskog izričaja i njegovanja hrvatske narodne glazbene baštine

 6. RIVINA JARUGA D.O.O. SKRADIN - za osobite zasluge na uređenju javnih površina, zavidnom stupnju održavanja čistoće te zaštiti prirode, čovjekova okoliša i podizanja kvalitete življenja

PLAKETU GRADA SKRADINA DOBIVAJU:

1. BOĆARSKI KLUB „SONKOVIĆ“ - zbog zavidnih športskih rezultata ostvarenih na natjecanjima, razvoju športskog duha i promidžbi područja Grada Skradina

2. GRADSKA LIMENA GLAZBA SKRADIN - za doprinos u razvoju glazbene kulture mladih naraštaja i promicanja skradinskog kulturnog identiteta diljem domovine

3. ANA MARIJA BANIĆ - za zavidne rezultate ostvarene u razvoju športske kulture u tenisu na regionalnoj i državnoj razini

GRB GRADA SKRADINA DOBIVA:

1. DENIS VAN DAM - za svestran doprinos obnovi i povratku života na području Grada Skradina.

Priznanja Grada Skradina
Dobitnici priznanja Grada Skradina