Trg Male Gospe 3, 22222 Skradin   •     +385 (0)22 771 076   •     grad.skradin@si.t-com.hr
Gradonačelnik

Gradonačelnik zastupa Grad i izvršno je tijelo Grada. Mandat gradonačelnika traje četiri godine. Gradonačelnik i zamjenik gradonačelnika biraju se na neposrednim izborima sukladno posebnom zakonu. Gradonačelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata upravnih tijela Grada.

 

Gradonačelnik:


■ priprema prijedloge općih akata

■ izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata Gradskog vijeća

■ usmjerava djelovanje upravnih tijela Grada te nadzire njihov rad

■ upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Grada kao i njegovim prihodima i

rashodima, u skladu s zakonom i Statutom

■ odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina Grada, čija pojedinačna vrijednost ne

prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se

odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do 1.000.000,00 kn, te ako

je stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina planirano u proračunu, a stjecanje i otuđivanje

pokretnina i nekretnina provedeno u skladu s zakonskim propisima

■ obavlja i druge poslove utvrđene Statutom.


Antonijo Brajković - gradonačelnik Grada Skradina

mr. sc. Antonijo Brajković rođen je 03. rujna 1979. godine u Šibeniku. Oženjen, otac dvoje djece.

Diplomirao je 2002. godine na Filozofskom fakultetu u Zadru, smjer povijest i geografija.

Magistrirao 2013. na poslijediplomskom studiju Povijest hrvatskog pomorstva Sveučilišta u Zadru.

Od 2008. godine kao samostalni upravni referent za kulturu, šport, predškolski odgoj i socijalnu skrb grada Skradina,  sudjelovao je u kreiranju društvene politike Grada: izradom strateških planova, izvješća, kulturnih programa, radom s udrugama i organizacijom cijelog niza kulturnih manifestacija (izložbe, kazališne predstave, koncerti, predstavljanje knjiga, itd), od kojih se ističu organizacijaSusreta dalmatinskih klapa Skradin i kazališni festivala Glumište pod murvom, te međunarodnog znanstveni simpozij povodom 700. godina smrti bana Pavla Šubića.

Od 1998. do danas član  Hrvatske demokratske zajednice.


GRADONAČELNIK

Antonijo Brajković (HDZ)

ZAMJENIK IZ REDA PRIPADNIKA SRPSKE NACIONALNE MANJINE

Nikola Milović  (SDSS)