Trg Male Gospe 3, 22222 Skradin   •     +385 (0)22 771 076   •     grad.skradin@si.t-com.hr

IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA ‘SKRADIN’

  Vrijednost projekta: 5.059.407,40 kuna
  Trajanje projekta: 27.05.2022. izdana Uporabna dozvola

Dana 10. lipnja 2022. godine u dvorani Kulturnog centra Grada Skradina održana je konferencija za medije povodom završetka projekta izgradnje reciklažnog dvorišta Skradin.

Projekt je sufinanciran sredstvima iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014. do 2020. i provodio se sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava referentni broj ugovora: KK.06.3.1.16.0060 potpisanog 17. prosinca 2020. između Grada Skradina kao Korisnika, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kao Posredničkog tijela razine 2 i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja kao Posredničkog tijela razine 1. Razdoblje provedbe projekta je od 17. prosinca 2020. godine do završetka svih projektnih aktivnosti, odnosno najkasnije do 17. lipnja 2022. Ukupna vrijednost projekta iznosi 5.059.407,40 kuna, od čega prihvatljivi troškovi iznose 5.055.282,39 kn. Od navedenog iznosa do 4.296.990,03 kuna osigurano iz Kohezijskog fonda Europske unije (85% ukupno prihvatljivih izdataka), dok je preostali iznos financirao Grad Skradin.

[Sidro] [Sidro] Projekt je realiziran u planiranim rokovima, kroz provedbu Ugovora o izvođenju radova (Izvođač: Agrad projekt d.o.o., Šibenik), Ugovora o obavljanju usluga stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu (Izvršitelj: Trasa adria d.o.o., Zagreb), Ugovora za uslugu projektantskog nadzora (Trasa adria d.o.o., Zagreb), Ugovora o pružanju usluge tehničke pomoći za upravljanje projektom (Maxicon d.o.o., Zagreb), Ugovora za obavljanje informativno-obrazovnih aktivnosti i aktivnosti promidžbe i vidljivosti (PanGeo Projekt d.o.o., Zagreb), te Ugovora za uslugu izrade dokumentacije o nabavi (Vododer d.o.o., Zagreb).

Radovi na izgradnji reciklažnog dvorišta su završeni, te je 27.05.2022. izdana Uporabna dozvola.

Provedbom projekta ostvareni su ciljevi projekta: izgrađeno je i opremljeno jedno reciklažno dvorište, stanovništvo Grad Skradina informirano je o ulozi reciklažnog dvorišta u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom i pravilnom odvajanju otpada u kućanstvima, te su provedene informativno-obrazovne aktivnosti na području obuhvata projekta o ulozi reciklažnog dvorišta i pravilnom odvajanju otpada u kućanstvima.

Sve informacije o projektu možete pratiti i na web stranici http://www.grad-skradin.hr/.

Daljnje informacije o otvorenju reciklažnog dvorišta bit će objavljenje na stranici Grada Skradina i tvrtke Rivina Jaruga.

1
Deplijan info
PDF | 8.92 MB
4
Bojanka
pdf | 2.32 MB