Trg Male Gospe 3, 22222 Skradin   •     +385 (0)22 771 076   •     grad.skradin@si.t-com.hr

Lokalni program za mlade Grada Skradina

Grad Skradin, kao nositelj projekta, u suradnji s Udrugom mladih „Mladi u EU“ pokrenuo je izradu „Lokalnog programa za mlade Grada Skradina“ financiranog od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. „Lokalni program za mlade Grada Skradina“ službeni je dokument temeljen na Nacionalnom programu za mlade za razdoblje od 2014. do 2017. godine i rezultatima ispitivanja potreba mladih na području Grada Skradina.

Predstavlja iskorak Grada Skradina u stvaranju institucionalnog okvira razvoja politike za mlade, prema kojem se strateški promišlja o potrebama mladih, izazovima s kojima se susreću u svakodnevnom životu te načinu prevladavanja postojećih prepreka. Dokument sadrži popis  mjera i aktivnosti iz Nacionalnog programa za mlade, prilagođenih mladima grada Skradina, kojima se nastoji odgovoriti identificiranim potrebama mladih na navedenom području.

U proces izrade „Lokalnog programa za mlade Grada Skradina“ uključeni su mladi sa područja grada Skradina te njegove okolice u dobi od 15-35 godina. Svoj doprinos u izradi ovog dokumenta mladi su dali sudjelovanjem na fokus grupama gdje su iznosili svoja razmišljanja, prijedloge i prigovore na odabrane teme, popunjavanjem anketnih upitnika te prisustvovanjem na održanim predavanjima gdje su ukazali na potrebe i interese mladih u gradu Skradinu.

Također, ostvarena je komunikacija između mladih i Grada Skradina, ali i suradnja sa organizacijama koje rade sa mladima.

Lokalni program sada je u završnoj fazi, stoga se mole zainteresirani građani da ukoliko imaju bilo kakve upite, komentare ili sugestije, da nas kontaktiraju, u roku od 15 dana od dana objave javne rasprave,  na e-mail adresu: ivana.sucic@grad-skradin.hr.

U privitku imate uvid u Prijedlog Lokalnog programa za mlade Grada Skradina i rezultate provedene ankete.

1
Poziv
docx | 113.94 KB
2
Analiza ankete
docx | 105.32 KB