Trg Male Gospe 3, 22222 Skradin   •     +385 (0)22 771 076   •     grad.skradin@si.t-com.hr

Odlukom o  priznanjima Grada Skradina (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije broj 11/01) ustanovljuju se priznanja Grada Skradina i propisuju uvjeti i način njihove dodjele, te druga pitanja u svezi priznanja Grada Skradina.

Priznanja Grada Skradina su:

  • Nagrada za životno djelo Grada Skradina,
  • Nagrada Grada Skradina,
  • Plaketa Grada Skradina,
  • Grb Grada Skradina,
  • Priznanje počasnog građanina Grada Skradina.

NAGRADA ZA ŽIVOTNO DJELO GRADA SKRADINA

Nagrada za životno djelo Grada Skradina dodjeljuje se fizičkim osobama, za osobite uspjehe u razvoju društvenih odnosa i unapređenju gospodarstva, obrazovanja, znanosti, kulture, tjelesne kulture, zdravstva, socijalne skrbi i drugih djelatnosti, posebno značajnih za Grad Skradin, kada se ocjeni da je odnosna osoba sve svoje objektivne mogućnosti utkala u odnosno djelo i u tome postigla svoj neponovljiv rezultat u odnosnoj oblasti.


NAGRADA GRADA SKRADINA

Nagrada Grada Skradina dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama, za osobite uspjehe u radu društvenih odnosa i unapređenju djelatnosti  od posebnog značaja za Grad Skradin.


PLAKETA GRADA SKRADINA

Plaketa Grada Skradina dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama, za uspjehe postignute u razvoju društvenih odnosa i unapređenju djelatnosti značajne za Grad Skradin.


GRB GRADA SKRADINA

Grb Grada Skradina dodjeljuje se građanima Grada Skradina, ostalim građanima Republike Hrvatske, te građanima drugih zemalja, za zasluge za opći razvoj demokracije i napredak čovječanstva.


PRIZNANJE POČASNOG GRAĐANINA GRADA SKRADINA

Počasnim građaninom Grada Skradina može se proglasiti građanin Republike Hrvatske ili druge države, koji je svojim radom, znanstvenim ili političkim djelovanjem, značajno doprinio napretku i ugledu Grada Skradina, ostvarenju i razvoju demokracije u Republici Hrvatskoj ili svijetu, mira u svijetu i napretku čovječanstva.


Priznanja Grada Skradina dodjeljuju se u povodu blagdana sv. Jeronima, 30 rujna, Dana Grada Skradina, u pravilu prije toga, a uručuje ih predsjednik Gradskog vijeća i gradonačelnik Grada Skradina, na svečanoj sjednici koja se održava u čast Dana Grada Skradina.

1
Obavijest
docx | 13.65 KB