Trg Male Gospe 3, 22222 Skradin   •     +385 (0)22 771 076   •     grad.skradin@si.t-com.hr
Rivina Jaruga d.o.o.

NAZIV: Rivina Jaruga d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti

SJEDIŠTE: Trg Male Gospe 4, 22222  Skradin

OIB:  35718634536

KONTAKT: +385 22 771 633


rivina.jaruga@si.t-com.hr

www.rivinajaruga.com

Odluka o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti Rivina Jaruga donesena je na 6. sjednici Gradskog vijeća Grada Skradina 21. prosinca 2001. godine, a sa radom započinje u siječnju 2002.g. kao Gradsko komunalno poduzeće sa zadaćom obavljanja komunalnih poslova na području Općine Skradin.

PRAVNI OBLIK: društvo s ograničenom odgovornošću…

UPRAVA: direktor Anita Banić, zastupa Društvo pojedinačno i samostalno

ORGANI DRUŠTVA:  Skupština društva Rivina Jaruga d.o.o. je organ u kojem članovi Društva donose odgovarajuće odluke, na koje su ovlašteni zakonom i Društvenim ugovorom.  

Gradsko vijeće Grada Skradina na 2. sjednici od 30. srpnja 2009. g. donosi odluku: – Gradonačelnik Grada Skradina čini Skupštinu Društva.

DJELATNOST: Glavna djelatnost tvrtke je skupljanje i odvoz neopasnog otpada (3811)

OSNIVAČ: Grad Skradin 100%

OSTALI PREDMETI POSLOVANJA:

  • Pomorski i obalni prijevoz robe i putnika
  • Iznajmljivanje strojeva i opreme bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
  • Prikazivanje filmova
  • Djelatnosti sajmova i zabavnih parkova
  • Djelatnost sportskih arena i stadiona
  • Pogrebne djelatnosti
  • Djelatnosti tržnica
  • Odvodnja otpadnih voda
  • Djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom
  • Gospodarenje otpadom i djelatnost trgovanja otpadom