GRAD SKRADIN
SLUŽBENE STRANICE

GRAD SKRADIN
SLUŽBENE STRANICE

Održana 17. sjednica Gradskog vijeća Grada Skradina

Objavljeno: 12.09.2019, 13:16h

U Uredu gradonačelnika Grada Skradina održana je 17 . sjednica Gradskog vijeća Grada Skradina, s početkom u 10,30 sati.

Na navedenoj sjednici usvojen je Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Skradina za razdoblje od 01.01 2019.g. do 30.06.2019.g., te Izvještaj o izvršenju polugodišnjeg obračuna Gradske knjižnice „Ivan Pridojević“ Skradin za razdoblje od 01. 01. 2019.g. do 30. 06. 2019.g. Isto tako, gradonačelnik Grada Skradina podnio je Gradskom vijeću Grada Skradina Izvješće o svom radu za razdoblje 01.01. 2019.g.-30.06. 2019.g.

U daljnjem tijeku sjednice, usvojen je prijedlog Odluke o dodjeli priznanja Grada Skradina u 2019.g. u povodu obilježavanja Dana Grada Skradina kojom se dodjeljuju nagrade slijedećim laureatima:

 - Nagrada za životno djelo Grada Skradina dodjeljuje se Anti Aniću (posthumno) - za osobit i izniman doprinos u promicanju i razvoju športa među mladima, neumornom radu i djelovanju u NK „SOŠK“ Skradin, te aktivnom sudjelovanju u društvenom životu Grada.

- Nagrada Grada Skradina dodjeljuje se Ogranku Matice Hrvatske Skradin  – za osobit i nemjerljiv doprinos u afirmaciji i valorizaciji regionalnih vrijednosti i očuvanju lokalnih tradicija, te publiciranju kulturne i povijesne baštine skradinskog kraja, te Dani Juriću – za izniman doprinos na ustrajnosti čuvanja tradicijske kulture i kulturnog blaga, te neumornoj prezentaciji narodnog blaga i običaja iz hrvatske „škrinje“ baštine.

Gradsko vijeće Grada Skradina donijelo je Odluku o osnivanju Dječjeg vrtića Skradin,  kako bi  se u što skorije vrijeme osnovala javna ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje, te skrb o djeci rane i predškolske dobi. Isto tako, navedenom Odlukom imenovana je privremena ravnateljica koja je ovlaštena za vršenje pripremnih radnji i ostalih poslova u svezi osnivanja i poslovanja Dječjeg vrtića kao samostalne ustanove.

Sve odluke donesene su jednoglasno.

 

Uoči rasprave i glasovanja po točkama dnevnog reda, vijećnici su postavljali vijećnička pitanja gradonačelniku i njegovim zamjenicima, te je verificiran Zapisnik s 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Skradina od 19. kolovoza 2019.g.

NOVOSTI

 

Copyright © 2021   •   Grad Skradin - Službene stranice   •   Sva prava pridržana   •   Web dizajn i izrada: MEDIAN kreativna rješenja