GRAD SKRADIN
SLUŽBENE STRANICE

GRAD SKRADIN
SLUŽBENE STRANICE

NATJEČAJI

  ZATVOREN     od 07.03.2019. do 22.03.2019.

 

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup javnih površina

 

Predmet  javnog natječaja je zakup javne površine radi postavljanja privremenih objekata redom kako slijedi:

 

Red. br.        Ulica

Komada

Površina

Namjena

1. Šibenska ulica

1

3 m2

Uslužna naprava za prodaju pečenih proizvoda (kukuruza, kestena, kokica, palačinki, fritula i slično)

2. Šibenska ulica

3

3 m2

Štand za prodaju poljoprivrednih proizvoda i prerađevina, voća, povrća i cvijeća (uključujući trošarinske proizvode kao suvenire)

3. Šibenska ulica

1

100 m2

Javna površina za postavljanje tobogana i drugih rekvizita na napuhavanje za djecu (zabavni park)

4. Put Gradine

1

3 m2

Štand za prodaju poljoprivrednih proizvoda i prerađevina, voća, povrća i cvijeća (uključujući trošarinske proizvode kao suvenire)

5. Obala bana Pavla Šubića

1

3 m2

Uslužna naprava za prodaju sladoleda

 

6. Obala bana Pavla Šubića

3

60x80 cm

Reklamni pano za komercijalno oglašavanje

*javne površine pod rednim brojem 1., 2., 4. i 5. daju se u zakup za razdoblje od 01. travnja do 31. listopada 2019. godine,

*javne površine pod rednim brojem 3. i 6. daju se u zakup na rok od 2 (dvije) godine, računajući od dana sklapanja ugovora o zakupu javne površine.

 

# Dokument: Format: Veličina:
1.) JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup javnih površina doc 50.50 KB

 

  Filteri
  Poništi filtere

 

Copyright © 2019   •   Grad Skradin - Službene stranice   •   Sva prava pridržana   •   Web dizajn i izrada: MEDIAN kreativna rješenja