GRAD SKRADIN

GRAD SKRADIN
SLUŽBENE STRANICE

JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa/projekata javnih potreba u kulturi, sportu i društvenim djelatnostima udruga građana Grada Skradina za 2021. godinu

Objavljeno: 26.11.2020, 10:17h

Predmet ovog natječaja je prikupljanje prijedloga programa/projekata i aktivnosti udruga i drugih organizacija civilnog društva koji su usmjereni na rad u području kulture, sporta i udruga građana, a namijenjeni su zadovoljavanju javnih potreba u kulturi, sportu i društvenim djelatnostima udruga građana  Grada Skradina.

Prijavu programa, projekta ili aktivnosti na ovaj Javni natječaj može podnijeti udruga ili druga pravna osoba koja obavlja djelatnost u kulturi uz ispunjavanje slijedećih uvjeta:

  • upisani u Registar udruga Republike Hrvatske ili drugi odgovarajući registar,
  • upisani u Registar neprofitnih organizacija (za udruge),
  • registrirane su kao udruge i druge organizacije civilnog društva čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti,
  • svojim statutom se opredijelili za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja sukladno ovom Javnom natječaju i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti Ustavom i zakonom, ima uredno ispunjene obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz Proračunu Grada Skradina i drugih javnih izvora 
  • nema dugovanja prema proračunu Grada Skradina,
  • općim aktom imaju uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrola te način sprječavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima,
  • imaju utvrden način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća za proteklu godinu (mrežne stranice udruge ili drugi prikladniji način),
  • imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa projekta i aktivnosti,
  • u  tekućoj godini nisu korisnici jednokratne financijske potpore za istu svrhu.

DETALJE NATJEČAJA POGLEDAJTE OVDJE.

NOVOSTI

 

Copyright © 2023   •   Grad Skradin - Službene stranice   •   Sva prava pridržana   •   Web dizajn i izrada: MEDIAN kreativna rješenja