GRAD SKRADIN

GRAD SKRADIN
SLUŽBENE STRANICE

Javni poziv 3/19 - projekt Prukljan, k.o. Skradin

Objavljeno: 01.04.2020, 11:34h

ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 1. srpnja 2020. do 12:00 sati.

Na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske, KLASA: 022-03/20-04/40, URBROJ: 50301-26/23-20-3 od 19. ožujka 2020., Ministarstvo državne imovine objavljuje
 

JAVNI POZIV br. 3/19


za podnošenje ponuda za kupnju zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u k.o. Skradin, ponuda za osnivanje prava građenja na zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske k.o. Skradin i ponuda za dodjelu koncesije na pomorskom dobru k.o. Skradin u svrhu realizacije izgradnje Projekta Prukljan izgradnjom ugostiteljsko–turističke zone Prukljan s dvije plaže i lukom posebne namjene – lukom  nautičkog turizma–privezište i izgradnjom golf igrališta  Prukljan sa zgradama za turistički smještaj (turističke vile) u Gradu Skradinu u Šibensko kninskoj županiji


PREDMET JAVNOG POZIVA
 

1. Kupoprodaja dijela k.č.br. 3216/1, na kojem dijelu, ukupne okvirne površine 30 ha, planske namjene T1,T2, će se temeljem prostornog plana ili akata za provedbu prostornih planova, formirati građevna čestica za izgradnju ugostiteljsko-turističke zone Prukljan, maksimalnog kapaciteta 1500 ležajeva

2. Koncesija na pomorskom dobru, na dijelu k.č. br. 3216/5, u svrhu gospodarskog korištenja dvije plaže i u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma – privezište u obuhvatu ugostiteljsko-turističke zone Prukljan, ukupne površine koncesioniranog područja od 51.376 m²

3. Osnivanje prava građenja na dijelovima k.č. br. 3216/1, k.č. br. 3181/1, k.č.br. 3215/37, k.č.br. 3296/1 i k.č.br. 3224/83, na kojim dijelovima, ukupne površine 136 ha planske namjene Rgt (golf igralište s turističkim smještajem), će se temeljem akta za provedbu prostornog plana odrediti obuhvat zahvata u prostoru za izgradnju golf igrališta  Prukljan

4. Kupoprodaja dijelova k.č.br.  3216/1, k.č. br. 3181/1, k.č.br. 3215/37, k.č.br. 3296/1 i k.č.br. 3224/83 u obuhvatu Rgt zone. Na dijelovima navedenih katastarskih čestica, na ukupnoj površini zemljišta od 24 ha u obuhvatu golf igrališta formirat će se građevne čestice za izgradnju zgrada za turistički smještaj (turističke vile)


VIŠE INFORMACIJA : https://imovina.gov.hr/vijesti/javni-poziv-3-19-projekt-prukljan-k-o-skradin/2690

NOVOSTI

 

Copyright © 2023   •   Grad Skradin - Službene stranice   •   Sva prava pridržana   •   Web dizajn i izrada: MEDIAN kreativna rješenja