Trg Male Gospe 3, 22222 Skradin   •     +385 (0)22 771 076   •     grad.skradin@si.t-com.hr

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje nabave drugih obrazovnih materijala za 2020/2021. školsku godinu.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje nabave drugih obrazovnih materijala za  2020/2021. školsku godinu.

  Objavljeno: 04.09.2020, 13:24h

Pozivaju se roditelji učenika osnovnih škola, bez obzira na osnivača škola koje učenici pohađaju, za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje nabave drugih obrazovnih materijala za  2020/2021. školsku godinu.

Zahtjev, kojeg je neophodno vlastoručno popuniti, te uz isti priložiti: presliku osobne iskaznice za oba roditelja državljane RH s prebivalištem na području Grada Skradina, odnosno ako je jedan od roditelja stranac presliku putovnice s važećom klauzulom odobrenja stalnog boravka na području Grada Skradina ili osobne iskaznice, a ako se radi o samohranom roditelju popunjenu izjavu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, potvrdu o upisu djeteta u školsku godinu 2020/2021. i podatak o tekućem računu (IBAN) podnositelja zahtjeva.

VAŽNO!

Molimo da zbog epidemioloških mjera izbjegavate dolazak u urede Grada, te obrazac Zahtjeva za sufinanciranje nabave drugih obrazovnih materijala za 2020/2021. školsku godinu, kao i izjavu za samohranog roditelja, preuzmete s web stranice Grada Skradina: www.grad-skradin.hr ili u prizemlju zgrade gradske uprave (pored oglasne ploče), isto popunite te zajedno s gore navedenim dokumentima dostavite poštom (adresa na zahtjevu) ili na mail: matea.klaric@grad-skradin.hr, počevši od 7. rujna 2020. godine, a krajnji rok je zaključno sa 30. rujna 2020. godine. Nepravodobno podneseni zahtjevi neće se razmatrati.

NAPOMENA: Za sve učenike upisane u Osnovnu školu Skradin, potvrde o upisu Grad Skradin će preuzeti od škole. 

1
Javni poziv
docx | 72.48 KB