Trg Male Gospe 3, 22222 Skradin   •     +385 (0)22 771 076   •     grad.skradin@si.t-com.hr

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje nabave drugih obrazovnih materijala za 2022./2023. školsku godinu.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje nabave drugih obrazovnih materijala za  2022./2023. školsku godinu.

  Objavljeno: 02.09.2022, 10:21h

Pozivaju se roditelji učenika osnovnih škola, bez obzira na osnivača škola koje učenici pohađaju, za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje nabave drugih obrazovnih materijala za  2022./2023. školsku godinu.

Zahtjev, kojeg je neophodno vlastoručno popuniti, te uz isti priložiti: presliku osobne iskaznice za oba roditelja državljane RH s prebivalištem na području Grada Skradina, odnosno ako je jedan od roditelja stranac, presliku putovnice s važećom klauzulom odobrenja stalnog boravka na području Grada Skradina ili osobne iskaznice, a ako se radi o samohranom roditelju popunjenu izjavu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, potvrdu o upisu djeteta u školsku godinu 2022./2023. i podatak o tekućem računu (IBAN) podnositelja zahtjeva.

Obrazac Zahtjeva za sufinanciranje nabave drugih obrazovnih materijala za 2022./2023. školsku godinu, kao i izjavu za samohranog roditelja, možete preuzeti s web stranice Grada Skradina: www.grad-skradin.hr ili na prvom katu zgrade gradske uprave u pisarnici, isto popunite te zajedno s gore navedenim dokumentima dostavite poštom (adresa na zahtjevu) ili osobno u pisarnici Grada Skradina, počevši od 5. rujna 2022. godine, a krajnji rok je zaključno sa 30. rujna 2022. godine. Nepravodobno podneseni zahtjevi neće se razmatrati.

NAPOMENA: Za učenike upisane u Osnovnu školu Skradin, potvrde o upisu se ne prilažu uz zahtjev, iste će Grad Skradin preuzeti od škole.