GRAD SKRADIN
SLUŽBENE STRANICE

GRAD SKRADIN
SLUŽBENE STRANICE

Održana 11. sjednica Gradskog vijeća Grada Skradina

Objavljeno: 21.12.2018, 08:49h

Proračun Grada Skradina za 2019.g. s Projekcijom Proračuna Grada Skradina za 2019.g.-2021.g. jednoglasno usvojen

Održana je  11. sjednica Gradskog vijeća Grada Skradina s dnevnim redom od 20 točaka. Najznačajnija točka dnevnog reda sjednice svakako je prijedlog Proračuna Grada Skradina za 2019.g.  s Projekcijom Proračuna Grada Skradina za 2019.g.-2021.g. Proračun Grada Skradina za 2019.g.  s Projekcijom Proračuna Grada Skradina za 2019.g.-2021.g jednoglasno je usvojen. Ukupni prihodi i rashodi tako usvojenog Proračuna planirani su u iznosu od 44.322.915,00 kn. Na istoj sjednici donesen je i Plan razvojnih programa 2019.g.-2021.g., te Odluka o izvršenju Proračuna Grada Skradina za 2019.g.  Isto tako,  doneseni su i Programi koji se temelje na usvojenom Proračunu. Doneseni su slijedeći programi: Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture  na području  Grada Skradina u 2019.g.,  Program održavanja komunalne infrastrukture  na području Grada Skradina u 2019.g., Program javnih potreba u kulturi na području Grada Skradina za 2019.g., Program  javnih potreba u športu na području Grada Skradina za 2019.g., te Program pomoći socijalno ugroženim osobama na području Grada Skradina za 2019.g.  Na sjednici je razmatrano Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Skradina za 2017.g. te je i donesen Zaključak o prihvaćanju istog.

 

Od ostalih točaka dnevnog reda, a sukladno usvojenim IV Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Skradina za 2018.g. usvojene su i IV Izmjene i dopune Programa gradnje  objekata i uređaja komunalne infrastrukture  na području  Grada Skradina u 2018.g., te II Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Skradina u 2018.g. Također su izvršena usklađenja Programa javnih potreba u kulturi, sportu kao i Programa pomoći socijalno ugroženim osobama na području Grada Skradina za 2018.g.

Jedna od točaka dnevnog reda bila je i Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade, čiji se iznos nije mijenjao u odnosu na prijašnju odluku, ali je ista morala biti usklađena s Zakonom o komunalnom gospodarstvu (N.N. 68/18). Na sjednici su još  donesene  i dvije odluke o prodaji stana u vlasništvu Grada Skradina.

 Uoči rasprave i glasovanja po točkama dnevnog reda, vijećnici su postavljali vijećnička pitanja gradonačelniku i njegovim zamjenicima.

NOVOSTI

 

Copyright © 2019   •   Grad Skradin - Službene stranice   •   Sva prava pridržana   •   Web dizajn i izrada: MEDIAN kreativna rješenja