GRAD SKRADIN
SLUŽBENE STRANICE

GRAD SKRADIN
SLUŽBENE STRANICE

Sanacija i zatvaranje odlagališta otpada „Bratiškovački gaj“, Grad Skradin

Objavljeno: 02.10.2020, 14:16h

Grad Skradin je 12. lipnja 2020. sklopio Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Sanacija i zatvaranje odlagališta otpada „Bratiškovački gaj“, Grad Skradin, čija se realizacija financira sredstvima iz Kohezijskog fonda u razdoblju 2014. do 2020. godine.

Ugovor za sanaciju i zatvaranje odlagališta otpada „Bratiškovački gaj“, referentnog broja KK.06.3.1.13.0006, potpisan je s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike te Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Predviđeno trajanje projekta je 17 (sedamnaest) mjeseci od donošenja Odluke o financiranju, sa završetkom u listopadu 2021.

Ukupna vrijednost projekta je 10.404.223,75 kn od čega ukupni prihvatljivi troškovi projekta iznose 10.397.348,75 kn. Dodijeljena bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda iznose 8.837.746,43 kn, što predstavlja 84,9999999% ukupno prihvatljivih troškova Projekta. U sufinanciranju projekta dodatno sudjeluje Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, čije učešće čini 10% prihvatljivih troškova projekta. Ostatak sredstava osiguran je iz proračuna Grada Skradina.

Ugovori koji su obuhvaćeni Projektom su:

  • Ugovor za izvođenje radova sanacije i zatvaranje odlagališta
  • Ugovor za uslugu stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu
  • Ugovor za uslugu projektantskog nadzora
  • Ugovor za uslugu upravljanja projektom, tehničke pomoći tijekom provedbe projekta te promidžbe i vidljivosti projekta

Sanacija odlagališta provest će se na dijelu k.č.br. 880 (novoformirana l.č.br. 880/3), k.o. Bratiškovci, u vlasništvu Republike Hrvatske, za koju Grad Skradin ima zasnovano pravo građenja . Planirano je da će radovi na sanaciji odlagališta trajati 9 (devet) mjeseci.

Provođenjem projekta sanacije i zatvaranja odlagališta otpada „Bratiškovački gaj“ sanirat će se neusklađeno odlagalište sukladno važećim zakonskim odredbama i najboljim praksama za tu vrstu projekata. Sanacijom će se osim unaprjeđenja okoliša na širem području lokacije zahvata osigurati i brojne društveno-ekonomske koristi te postići zaštita tla, podzemnih voda, zdravlja ljudi, smanjenje zagađenja zraka i utjecaja na klimatske promjene.

Kroz aktivnosti promidžbe i vidljivosti lokalno stanovništvo bit će obaviješteno o ciljevima projekta, provedenim aktivnostima i napretku projekta. Sve informacije vezane uz projekt bit će dostupne na internetskim stranicama Grada Skradina www. http://www.grad-skradin.hr/

NOVOSTI

 

Copyright © 2021   •   Grad Skradin - Službene stranice   •   Sva prava pridržana   •   Web dizajn i izrada: MEDIAN kreativna rješenja