GRAD SKRADIN

GRAD SKRADIN
SLUŽBENE STRANICE

Održana 20. sjednica Gradskog vijeća Grada Skradina

Objavljeno: 17.04.2020, 12:12h

Dana 17.  travnja 2020.g.  u vremenu od 10:30-12:30 sati održana je 20. sjednica Gradskog vijeća Grada Skradina.

Sjednica je održana elektronskim putem zbog trenutne epidemiološke situacije u zemlji, a sukladno Odluci o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja („Narodne novine“, broj 32/20) Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske kao i Uputi za postupanje Ministarstva uprave, KLASA: 023-01/20-01/114, URBROJ: 515-05-02-01/1-20-1 od 13. ožujka 2020.

Na navedenoj sjednici jednoglasno je donesena Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu kojom se uređuju pitanja predmetnog novčanog javnog davanja koje se koristi za  građenje i održavanje  komunalne infrastrukture na području Grada Skradina. Isto tako jednoglasno je usvojena i Odluka o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi.

Vijećnici su također jednoglasno usvojili Odluku o odgodi obveze plaćanja i otpisu komunalne naknade za nekretnine koje služe u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti za vrijeme trajanja mjera za suzbijanje epidemije COVID-19 virusom. Navedenom Odlukom, poduzetnicima  koji su obveznici plaćanja komunalne naknade za nekretnine koje služe u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti, a kojima je poslovanje ograničeno ili ugroženo kao posljedica Odluke o mjerama ograničenja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 32/20) od 19. ožujka 2020.godine, odgađa se plaćanje komunalne naknade za 5., 6. i 7. mjesec 2020. godine za godinu dana od dana nastanka obveze plaćanja. Istom Odlukom, poduzetnicima kojima je poslovanje u potpunosti obustavljeno, izvršit će se otpis dugovanja po osnovi komunalne naknade za vrijeme trajanja mjera iz navedene Odluke, počevši od 1. svibnja 2020. godine.

Vijećnici su izjašnjavanjem putem elektronske pošte prihvatili i Odluku o oslobađanju od plaćanja zakupnine za poslovne prostore i javnu površinu. Navedenom Odlukom propisuju se mjere za ublažavanje negativnih posljedica uzrokovanih korona virusom - COVID-19, na poslovanje poslovnih subjekata na području Grada Skradina na način da poslovni subjekti, koji obavljaju djelatnost u poslovnim prostorima u vlasništvu Grada Skradina i sa Gradom Skradinom imaju sklopljene važeće ugovore o zakupu, a kojima je onemogućeno poslovanje zbog mjera suzbijanja korona virusa COVID-19, oslobađaju plaćanja zakupnine. Isto tako, poslovni subjekti, korisnici javnih površina za postavljanje ugostiteljske terase (štekata), zabavnog parka, te za postavljanje montažnih objekata, a kojima je onemogućeno poslovanje zbog mjera suzbijanja korona virusa COVID-19, oslobađaju se plaćanja zakupnine. Mjere propisane ovom, primjenjivat će se za vremensko razdoblje od 01. svibnja do 31. srpnja 2020. godine.

Gradsko vijeće Grada Skradina jednoglasno je donijelo i Odluku o izmjeni Odluke o visini spomeničke rente kojom se propisuje  kako za područje Grada Skradina visina spomeničke renta iznosi 2,00 kune po četvornom metru korisne površine poslovnoga prostora mjesečno.

Pored gore navedenih točaka dnevnog reda, Gradsko vijeće Grada Skradina donijelo je  i Odluku o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Skradin, te na kraju Zaključak o primanju na znanje Izvješća o radu gradonačelnika Grada Skradina za razdoblje 01.07. 2019.g.-31.12. 2019.g.

Vijećnici nisu uputili vijećnička pitanja, a elektronskim putem verificiran je Zapisnik s 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Skradina od 13. veljače 2020.g.

# Dokument: Format: Veličina:
1.) Poziv docx 21.49 KB

NOVOSTI

 

Copyright © 2023   •   Grad Skradin - Službene stranice   •   Sva prava pridržana   •   Web dizajn i izrada: MEDIAN kreativna rješenja