GRAD SKRADIN

GRAD SKRADIN
SLUŽBENE STRANICE

Započeli su radovi na sanaciji i zatvaranju odlagališta otpada ''Bratiškovački gaj''

Objavljeno: 17.05.2021, 08:56h

Projekt sanacije i zatvaranja odlagališta otpada „Bratiškovački gaj“ uspješno napreduje. Radovi na sanaciji odlagališta započeli su u siječnju 2021. godine te napreduju planiranom dinamikom.

Projekt se provodi kroz sljedeće ugovore:

  • Ugovor za izvođenje radova
  • Ugovor za uslugu stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu tijekom izvođenja radova
  • Ugovor o uslugama projektantskog nadzora
  • Ugovor za uslugu tehničke pomoći za upravljanje projektom te promidžbe i vidljivosti

Izvođač radova je tvrtka G.T. trade d.o.o. iz Splita. Uslugu stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu nad izvođenjem radova obavlja tvrtka Krak d.o.o. iz Šibenika. Izvršitelj usluge projektantskog nadzora je tvrtka PanGeo Projekt d.o.o. iz Zagreba. Uslugu upravljanja projektom, tehničke pomoći tijekom provedbe projekta te promidžbe i vidljivosti izvršava tvrtka Maxicon d.o.o. iz Zagreba.

Predviđeno trajanje projekta sanacije i zatvaranja odlagališta otpada „Bratiškovački gaj“ je do listopada 2021. godine te se provodi se sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. (referentni broj Ugovora KK.06.3.1.13.0006). Ukupna vrijednost projekta je 10.404.223,75 kn od čega prihvatljivi troškovi iznose 10.397.348,75 kn. Ostvarena bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda iznose 8.837.746,43 kn, što predstavlja 85% ukupno prihvatljivih troškova Projekta. U financiranju projekta u udjelu od 10 % prihvatljivih i procijenjenih troškova Projekta sudjeluje Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a ostatak sredstava osiguran je iz proračuna Grada Skradina.

Provođenjem projekta sanacije i zatvaranja odlagališta otpada ''Bratiškovački gaj'' sanirat će se jedno neusklađeno odlagalište otpada, čiji obuhvat zahvata sanacije iznosi 17.462,00 m2, sve sukladno važećim zakonskim odredbama i najboljim praksama za tu vrstu projekata.

Sanacijom će se osim unaprjeđenja okoliša na širem području lokacije zahvata osigurati i brojne društveno-ekonomske koristi te postići zaštita tla, podzemnih voda, zdravlja ljudi, smanjenje zagađenja zraka i utjecaja na klimatske promjene.

Kroz aktivnosti promidžbe i vidljivosti obavještavat će se o ciljevima projekta, provedenim aktivnostima i napretku projekta.

 

Ukupna vrijednost projekta:

10.404.223,75 kn Prihvatljivi troškovi:

10.397.348,75 kn

Bespovratna sredstva iz kohezijskog fonda:

8.837.746,43 kn (85% prihvatljivih troškova)

Sredstva FZOEU:

1.039.734,88 kn

(10% prihvatljivih troškova)

Razdoblje provedbe projekta:

11. svibnja 2020. do

11. listopada 2021.

 

 

Sve informacije vezane uz projekt dostupne su na internetskim stranicama Grada Skradina http://www.grad-skradin.hr/

NOVOSTI

 

Copyright © 2023   •   Grad Skradin - Službene stranice   •   Sva prava pridržana   •   Web dizajn i izrada: MEDIAN kreativna rješenja